Видове

Тиранозавър
Хищник , дълъг – 13 м, тежък – 5 т, живял през Кредния период, (снася около 12 яйца). Тиранозавърът е един от последните гигантски хищници, живял преди около 70 милиона години. Бил масивно животно с отлично зрение и слух, което му помагало при преследване на плячка. Притежавал здрави, мощни челюсти и зъби с които можел да отхапва до 70 кг месо.
Велосираптор
Хищник, дълъг – 2 м, тежък около 7 до 15 кг, живял през Кредния период. Велосирапторите са били изключително бързи динозаври. Техните пъргави крака можели да развиват до 60 км в час. Смъртоносната му уста била пълна с около 80 много остри зъби. Дължината на някои от тях е достигала до 2,5 см. Подвижният гръб на тези хищници е имал формата на буквата S и лесно се е огъвал.
Археоптерикс
Археоптериксът е бил животноядна птица с размерите на врана. Съчетава черти, характерни както за влечугите, така и за птиците, но около 90 % от белезите му са характерни за влечугите и едва 10 % – за птиците Челюстта му е издължена като човка на птица, но съдържа множество остри зъби, типични за динозаврите. Цялото тяло е покрито с пера, но крилата завършват с пръсти с остри нокти. Именно тези характеристики го определят като преходно звено в еволюцията от влечуги към птици.